DFU Mode - device firmware update

DFU (עדכון קושחה למכשירים) - מצב מיוחד כדי להתקין מחדש את הקושחה של המכשיר. במהלך של התקנה מחדש באמצעות DFU מתבצעים במכשיר:
 • הטענת הקושחה מחדש;
 • הטענת להתחול;
 • הטענה של כל המודולים הנוספים;
 • חלוקת מערכת הקבצים;
 • מחיצת מערכת הקושחה.
אנשים רבים מבלבלים בין מצב DFU למצב Recovery (מצב שחזור). במצב שחזור המסך מראה את כבל ה-USB ואת סמל iTunes. במצב DFU, במסך אין ציון, המסך שחור לחלוטין.
ההבדל בין DFU ומצב שחזור, הוא ש-DFU משתמשת בגישה שונה להחלותין ממצב שחזור.
 
מצב שחזור - מצב תכנות EEPROM שבו שחזור כמו שחזור של Windows לנקודת שחזור שנוצרה בעבר. קבצי מפתח במערכת אינם מושפעים, אלא רק הגדרות והפרמטרים של המערכת.
במצב DFU - זה כמו התקנה מחדש מלאה של המערכת, כאשר הרכיבים הדרושים נוצרים מחדש.
 
כיצד להיכנס למצב DFU?
 • חברו את המכשיר למחשב בכבל תקין;
 • כבו את המכשיר;
 • ודאו כי המכשיר השלים את כל הפעולות הכיבוי;
 • תתכוננו לספירה לאחור;
 • לחצו לחיצה ארוכה על כפתור הבית (בתחתית הפנל הקדמי) ועל לחצן ההפעלה (בחלק העליון); החזקו את המקשים למשך 10 שניות.
 • שחררו את לחצן ההפעלה (בחלק העליון), אבל המשכו להחזיק את כפתור הבית (בתחתית הפאנל הקדמי).
 • החזקו את כפתור הבית עד ש-iTunes יזהה התקן חדש במצב שחזור (כ-10-20 שניות).
 • עכשיו אתם יכולים לשחזר במכשירכם את הגרסה האחרונה של iOS. פשוט תסכימו עם ההצעות של iTunes :iTunes יוריד את הקושחה בכוחות עצמו ויבצע את כל הפעולות הדרושות.
שימו לב! ב-+iPhone 7/7 במקום כפתור הבית לוחצים על בלחצן החלשת עוצמת הקול!

 

i-unlock.net © 2018
כל הזכויות שמורות.
אין לעשות שימוש בתמונות או בכל מדיה אחרת ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר.
כל הטקסטים, הסמלילים והתמונות שייכים לבעלי הזכויות שלהם, השימוש בהם נעשה בהתאם לרשיון